אישים שהופיעו לפני הוועדה

הוועדה שמעה 56 גורמים מן הציבור וגורמים ממלכתיים שהופיעו לפניה.

חלקם זומן בעקבות פנייתם לוועדה, חלקם זומן ביוזמת הוועדה.

הרשימה בהתאם לסדר הופעתם בפני הוועדה.
לעיון בדברים שנאמרו בוועדה ובמצגת שהוצגה בפני הוועדה, לחץ על שם האיש או המצגת בהתאמה.

 

 

 

 

03-7449085 טלפון
03-7449092 :פקס
61073 תל-אביב 7403 ת"ד